7 januari 2023, Financieel Dagblad - Eric Koenen Over Christien

Klik hier voor De ruimte van Herman Hertzberger

Klik hier voor Taalkracht - in de media

Klik hier voor Het raadsel van goed en kwaad - in de media 

Klik hier voor Vertel - in de media

Klik hier voor Het verlangen naar gezag -  in de media

Klik hier voor  De ogen van de ander - in de media

beeld Inez Agnese

22 juni 2024 in Tijdgeest (Trouw): Een werkende vrouw is gevaarlijk
(Noot van Christien Brinkgreve: Er staat in de lead 'Het archief van Charlotte Polak-Rosenberg belandde in Rusland'; dat klopt niet: het was niet haar archief, het was vooral Rosa Manus die grondlegger was van het Internationale Vrouwenarchief (IAV).)

Maart 2024 Lira.nl dubbelinterview Twee genereaties schrijvers: Daan Heerma van Voss en Christien Brinkgreve

30 maart 2024  Trouw boekrecensie Niemand wilde hier zijn - Robin van den maagdenberg

6 maart 2024 De Groene Amsterdammer De bal een hupje geven - wat mag de vrouw willen?

11 november 2022 Trouw - recensie van Orna Donath, Spijt van het moederschap.

20 augustus 2022 Trouw - recensie van Liesbeth Woertman, Wie ben ik als niemand kijkt?

11 december 2021 - Tijdgeest, Trouw Mijn moeder stond op een afvinklijstje  Ideeën te over had hoogleraar en mantelzorger Christien Brinkgreve. Alles wilde ze eraan doen om het schrale verpleeghuisleven van haar moeder aangenamer te maken. Maar ze stuitte op een muur. Het Systeem verpletterde alles. Ook medemenselijkheid

7 december 2021 - ZijSpreekt Nieuwsbericht, Christien Brinkgreve over ervaringen van mensen in de context van de tijd.

27 november 2021 Trouw - recensie van Alex Rutten, Jan Foudraine, Psychotherapeut, onderzoeker, schrijver

10 maart 2021 RDDImpact 02,  column Een duik in de onderstromen

1 december 2020 HP/De Tijd  Joop Goudsblom (1932) was hoogleraar sociologie aan de UvA. Hij overleed op 17 maart. Christien Brinkgreve schrijft hem een brief.

 6 augustus 2020 De Volkskrant In verpleeghuizen elkaar om de oren slaan met de pijn die je voelt, helpt niet

In veel verpleeghuizen bestrijden familie en directies elkaar over het corona-­regime. Er is een uitweg, betogen emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen Christien Brinkgreve en Bert Keizer, specialist ouderen-­geneeskunde. Lees hier

25 april 2020 De Taalstaat, NPO Radio1- interview Frits Spits n.a.v. Taalkracht. Luister HIER

Interview Opzij - Opzij Tafel, april-mei 2020 Alies Pegtel: Vernietigende kracht van de roem

Maandag 15 april, Volkskrant - Interview Fokke Obbema: 'Doorgrond je eigen verlangens en angsten’


Essay: #MeToo in historisch perspectief.  Lastige vragen stellen - Het openbaar maken van seksueel machtsmisbruik betekent een nieuwe ronde in de vrouwenemancipatie. De geschiedenis van vrouwenrechten is de geschiedenis van het doorbreken van stiltes. Lees hier het essay (De Groene Amsterdammer, 24 januari 2019)

Recensie Heuvels van het paradijs (Mineke Schipper): Van wie is de borst? De vrouw als pot waar de deksel stevig op moet, de sleutel in handen van mannen. Omdat de vrouw te machtig is. Heuvels van het paradijs gaat over mannenangsten. (De Groene Amsterdammer, 6 december 2018)

Beklemmende systemen. Het belang van ruimte voor ervaren, denken en spreken, in: Martine Groen en Paul Kuijpers (red.), Woorden breken. Het democratisch tekort, Antwerpen/Apeldoorn 2018, pp. 97-107 

Onder het regime van maat en getal, in: Simon Knepper en Frank van den Bosch (red), De Vrijheidsillusie, Amsterdam: Boom 2018, pp.61-68 

26 september 2018 Publicatie van de essaybundel Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen heeft plaatsgevonden in het kader van het ‘Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden’.

In de bijdrage van Christien Brinkgreve worden de contouren van een ander perspectief geschetst om naar beroepsziekten door schadelijke stoffen te kijken en hoe daar mee wordt omgegaan. Gekeken wordt naar de arena met de betrokken partijen – werknemers, werkgevers, verzekeraars, letseladvocaten, bedrijfsartsen, arbodiensten, wetenschap, vakbonden, patiëntenorganisaties, media – en hun onderlinge machts- en afhankelijkheidsverhoudingen. Kennis, macht en belangen zijn hier verweven. De discussie over onderliggende waarden – wat is de zorg die we als samenleving willen bieden (solidariteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid) wordt veelal overgeslagen. Een pleidooi om het debat hierover nieuw leven in te blazen.

Spinazie, filosofisch café in OBA, 6 mei 2018

‘Uw maandelijkse portie ijzersterke filosofie’. In Spinazie, het maandelijkse filosofie café van ISVW bespreken filosofen nieuwe filosofische boeken en persoonlijke en maatschappelijke onderwerpen. In deze editie is o.a. prof. Christien Brinkgreve te gast. Zij wordt geïnterviewd over haar nieuwe boek Het raadsel van goed en kwaad. Het is een persoonlijk getint boek over leven, dood en liefde. Het leven draait om intermenselijk contact. Wie het verliest, verliest ook zichzelf. Haar boek maakt ook duidelijk hoe verweven destructieve en vitale krachten kunnen zijn. 

20 december 2017 De Groene Amsterdammer: Essay: Pleidooi voor de herwaardering van schaamte - Omdat  wij ook de anderen zijn

Schaamte treedt pas op als je je identificeert met je medemens. Dus voor mensen als Trump, die bewust alle banden verbreken, is er geen rem meer op het vernederen van anderen. Dit soort zou beschaamd moeten worden.

door Christien Brinkgreve 

← Klik op het artikel om te lezen

Niet alleen in het onderwijs wordt veel gemeten. In alle geledingen van onze samenleving lijkt het motto ‘meten is weten’ de scepter te zwaaien. Verhalen

en andere informatie die zich moeilijk laat meten spelen een ondergeschikte rol. Is dit hoe we naar onze samenleving willen kijken? De auteurs Christien Brinkgreve, Sanne Bloemink en Eric Koenen vinden van niet en schreven vorig jaar het boek ‘Weten vraagt meer dan meten’. Toets! sprak met auteurs Christien Brinkgreve en Eric Koenen.

←Klik op het artikel om te lezen