7 januari 2023, Financieel Dagblad - Eric Koenen Over Christien

Klik hier voor De ruimte van Herman Hertzberger

Klik hier voor Taalkracht - in de media

Klik hier voor Het raadsel van goed en kwaad - in de media

Klik hier voor Vertel - in de media

Klik hier voor Het verlangen naar gezag - in de media

Klik hier voor De ogen van de ander - in de media

11 november 2022 Trouw - recensie van Orna Donath, Spijt van het moederschap.

20 augustus 2022 Trouw - recensie van Liesbeth Woertman, Wie ben ik als niemand kijkt?

11 december 2021 - Tijdgeest, Trouw Mijn moeder stond op een afvinklijstje Ideeën te over had hoogleraar en mantelzorger Christien Brinkgreve. Alles wilde ze eraan doen om het schrale verpleeghuisleven van haar moeder aangenamer te maken. Maar ze stuitte op een muur. Het Systeem verpletterde alles. Ook medemenselijkheid

7 december 2021 - ZijSpreekt Nieuwsbericht, Christien Brinkgreve over ervaringen van mensen in de context van de tijd.

27 november 2021 Trouw - recensie van Alex Rutten, Jan Foudraine, Psychotherapeut, onderzoeker, schrijver

RDDImpact 02, 10 maart 2021 - column Een duik in de onderstromen

HP/De Tijd, 1 december 2020 - Joop Goudsblom (1932) was hoogleraar sociologie aan de UvA. Hij overleed op 17 maart. Christien Brinkgreve schrijft hem een brief.

De Volkskrant, 6 augustus 2020 - In verpleeghuizen elkaar om de oren slaan met de pijn die je voelt, helpt niet

In veel verpleeghuizen bestrijden familie en directies elkaar over het corona-­regime. Er is een uitweg, betogen emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen Christien Brinkgreve en Bert Keizer, specialist ouderen-­geneeskunde. Lees hier

De Taalstaat, NPO Radio1, 25 april 2020: interview Frits Spits n.a.v. Taalkracht. Luister HIER

Interview Opzij - Opzij Tafel, april-mei 2020 Alies Pegtel: Vernietigende kracht van de roem

Maandag 15 april, Volkskrant - Interview Fokke Obbema: 'Doorgrond je eigen verlangens en angsten’


Essay: #MeToo in historisch perspectief. Lastige vragen stellen - Het openbaar maken van seksueel machtsmisbruik betekent een nieuwe ronde in de vrouwenemancipatie. De geschiedenis van vrouwenrechten is de geschiedenis van het doorbreken van stiltes. Lees hier het essay (De Groene Amsterdammer, 24 januari 2019)

Recensie Heuvels van het paradijs (Mineke Schipper): Van wie is de borst? De vrouw als pot waar de deksel stevig op moet, de sleutel in handen van mannen. Omdat de vrouw te machtig is. Heuvels van het paradijs gaat over mannenangsten. (De Groene Amsterdammer, 6 december 2018)

Beklemmende systemen. Het belang van ruimte voor ervaren, denken en spreken, in: Martine Groen en Paul Kuijpers (red.), Woorden breken. Het democratisch tekort, Antwerpen/Apeldoorn 2018, pp. 97-107

Onder het regime van maat en getal, in: Simon Knepper en Frank van den Bosch (red), De Vrijheidsillusie, Amsterdam: Boom 2018, pp.61-68

26 september 2018 Publicatie van de essaybundel Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen heeft plaatsgevonden in het kader van het ‘Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden’.

In de bijdrage van Christien Brinkgreve worden de contouren van een ander perspectief geschetst om naar beroepsziekten door schadelijke stoffen te kijken en hoe daar mee wordt omgegaan. Gekeken wordt naar de arena met de betrokken partijen – werknemers, werkgevers, verzekeraars, letseladvocaten, bedrijfsartsen, arbodiensten, wetenschap, vakbonden, patiëntenorganisaties, media – en hun onderlinge machts- en afhankelijkheidsverhoudingen. Kennis, macht en belangen zijn hier verweven. De discussie over onderliggende waarden – wat is de zorg die we als samenleving willen bieden (solidariteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid) wordt veelal overgeslagen. Een pleidooi om het debat hierover nieuw leven in te blazen.

Spinazie, filosofisch café in OBA, 6 mei 2018

‘Uw maandelijkse portie ijzersterke filosofie’. In Spinazie, het maandelijkse filosofie café van ISVW bespreken filosofen nieuwe filosofische boeken en persoonlijke en maatschappelijke onderwerpen. In deze editie is o.a. prof. Christien Brinkgreve te gast. Zij wordt geïnterviewd over haar nieuwe boek Het raadsel van goed en kwaad. Het is een persoonlijk getint boek over leven, dood en liefde. Het leven draait om intermenselijk contact. Wie het verliest, verliest ook zichzelf. Haar boek maakt ook duidelijk hoe verweven destructieve en vitale krachten kunnen zijn.

20 december 2017 De Groene Amsterdammer: Essay: Pleidooi voor de herwaardering van schaamte - Omdat wij ook de anderen zijn

Schaamte treedt pas op als je je identificeert met je medemens. Dus voor mensen als Trump, die bewust alle banden verbreken, is er geen rem meer op het vernederen van anderen. Dit soort zou beschaamd moeten worden.

door Christien Brinkgreve

← Klik op het artikel om te lezen

Niet alleen in het onderwijs wordt veel gemeten. In alle geledingen van onze samenleving lijkt het motto ‘meten is weten’ de scepter te zwaaien. Verhalen

en andere informatie die zich moeilijk laat meten spelen een ondergeschikte rol. Is dit hoe we naar onze samenleving willen kijken? De auteurs Christien Brinkgreve, Sanne Bloemink en Eric Koenen vinden van niet en schreven vorig jaar het boek ‘Weten vraagt meer dan meten’. Toets! sprak met auteurs Christien Brinkgreve en Eric Koenen.

←Klik op het artikel om te lezen


 • Tijdschrift Sociologie, nummer 13, 2017 recensie door Christien Brinkgreve van Geleerd. Memoires 1932-1968 door J. Goudsblom

 • Om inzicht en gelijk te krijgen is meer nodig dan de rede - Volkskrant, 7 oktober 2017 Klik hier

 • De betonrot bestrijden - onverschilligheid kost kapitalen - interview Arbo juli 2017, Ton Bennink Klik hier

 • Zingeving - Filosoof René Gude hield zich tot zijn dood bezig met het thema zin geven op het werk. Sociologe Christien Brinkgreve vult zijn ideeën aan met haar visie: benadruk vooral de zingevende kant van het bedrijfsleven zelf. Trouw, 25 november 2016 Klik hier

 • Teddyberen strooien - Door Christien Brinkgreve en Tine Molendijk, De Groene Amsterdammer, maart 2016 Klik hier

 • Review Boek: Meanings of Life in Contemporary Ireland: Webs of Significance by Tom Inglis

 • Conference in honour of Stephen Mennell - Social character and historical processes Dublin, January 2016 A Sociological Reading of Diary Fragments 1940-1945 door Christien Brinkgreve & Rineke van Daalen

 • Moeders moeten minder zeuren. Klik hier voor Christiens bijdrage aan de discussie

 • WRR- 200 jaar Koninkrijk. Verwachtingen ten aanzien van de toekomst: De ruimte voor actief burgerschap. Lezing Christien Brinkgreve, 11 mei 2015

 • I love Arlie Hochschild - Het dagelijks geworstel door Christien Brinkgreve, Sociologie magazine, juni 2015 Lees hier het artikel

 • Niemand is gemiddeld - door Sanne Bloemink, Groene Amsterdammer 28 mei 2015 Lees hier het interview

 • Maar je krijgt er zoveel voor terug - de paradox van het moderne ouderschap Jennifer Senior, met een voorwoord van Christien Brinkgreve

 • HP/DE Tijd 05 - Familiespecial Heerma van Vossjes: ‘Wij zijn niet echt de familie Knuffel’ Lees hier

 • Een razend verlangen om gezien te worden De Groene Amsterdammer, 11 maart 2015 Christien Brinkgreve over Ischa Meijers Brief aan mijn moeder. Lees hier het artikel

 • Eén gezin, vier schrijvers - Klik hier om het stuk uit de VPRO-gids te lezen

 • Het verhaal van het verhaal zelf Waarom hebben we zo'n onstilbare behoefte overal een verhaal van te maken? Hoogleraar sociale wetenschappen Christien Brinkgreve doet daar al een carrière lang onderzoek naar en weet het antwoord - Volkskrant Sir Edmund, van 21juni 2014 Klik hier voor het artikel

 • Stagneert de emancipatie? NRC, zaterdag 18 januari 2014 Lees hier het artikel

 • Aandacht en richting: Ouderschapskennis, jrg. 16, nr 1, pp. 50-58. Zoeken naar nieuwe vormen van ouderlijk gezag.

 • De lijdende rechter De groene Amsterdammer 21 februari 2013, pp.18-21. Gezag is niet meer vanzelfsprekend. Ook rechters merken dat. Ze worden aan alle kanten belaagd: door de media, door politici, en vooral door de mondige burger. Dat is gevaarlijk, want zonder goed functionerende rechtspraak wordt de samenleving een jungle.

 • Identiteit, Sociologie, nr 4, jrg 8, december 2012, pp. 451-454. Bespreking van Paul Verhaeghe, Lees hier de bespreking

 • Positief, sociaal en toch streng. J/M, oktober 2012, pp. 101-104. Wat veranderde er in J/M sinds het eerste nummer?' Klik hier voor het artikel

 • Het onbehagen van de man De Gids, nr. 2 2012 - Wat wilt u - van de man? Lees hier het artikel

 • De Sleutelemotie Vrij Nederland, 24 september 2011 - Lisa Appignanesie schreef een mateloos boek over de liefde, het verlangen en het genot tot de haat en de pijn. Wie het raadsel wil begrijpen, moet literatuur lezen. Lees hier het artikel

 • Rouwen moet Vrij Nederland, 14 mei 2011 - Wie iemand verliest, moet werk verrichten, zo maakt de Britse psycho-analyticus Darian Leader duidelijk in zijn boek over rouw. Hoe ziet een goede rouw eruit? Lees hier het artikel

 • Kohnstamm-lezing: Op 26 maart 2010 werd door Christien Brinkgreve in de Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) in Amsterdam de elfde Kohnstammlezing gehouden: Het belang van emotioneel kapitaal. Klik hier

 • Wat als de buitenstaander binnenstaander wordt? Sociologie Magazine maart 2010, gastcolumn

 • Column Opzij, december 2009, "De verhouding van het feminisme tot mannen is altijd een lastige geweest. Om de ogen te openen voor al die ook geniepige manieren waarop vrouwen......Lees meer

 • De vrouw als kat in 't hondenhok Trouw, Podium 28 november 2009 - Christien Brinkgreve en Eric Koenen

 • Het aantal vrouwen aan de top doet er minder toe. Het gaat veeleer om ’vrouwelijke’ waarden.

 • Moet er een verplicht, desnoods wettelijk quotum komen voor een bepaald quotum vrouwen in leidinggevende posities? De argumenten voor zo’n quotaregeling zijn op zichzelf niet moeilijk te bedenken.

 • Je borsten zijn je wapens Volkskrant, 28 augustus 2006, met Abdoeline Soleman (psychiater) Klik hier om het artikel te lezen