TERUGBLIK

Speak truth to power, jaarevent 2019 - 20 juni 2019. Nationaal Netwerk Risicomanagement en Stichting Maatschappij en Veiligheid

‘De reflectielezing ‘Onveilige bespiegelingen’ die Christien Brinkgreve gaf tijdens ons jaarevent ‘Speak Truth to Power’ was fantastisch! Iedereen deed het geweldig, maar zij was echt de kers op de taart. Ze had zich goed voorbereid en ingelezen, en speelde goed in op wat er gezegd en opgemerkt werd. Ronduit zeer positief!’ – Anne Verbeeck, projectleider Veiligheid Voorop, Nationaal Netwerk Risicomanagement.

Klik HIER voor een korte versie van Christiens lezing

Maxim Februari en Christien Brinkgreve

Special guest op theatercollege Te lijf van Isa Hoes en Medina Schuurman, Isala theater, Capelle aan den IJssel, 8 maart 2019

Nederlands Huisartsen Congres, 12 november 2018

Emeritus hoogleraar sociale wetenschappen en keynotespreker Christien Brinkgreve pleit in aansluiting op Jim van Os voor meer tijd om te luisteren naar de patiënt. Juist omdat het onderscheid tussen lichaam en geest poreuzer en diffuser is dan we eerst dachten.

In aansluiting op de inleiding van congresorganisator Christine Weenink benadrukt ze dat verdriet bij het leven hoort: ‘Huisarts en patiënt leven in een ongeduldige tijd. Als klachten te lang duren, labellen we ze als stoornis. We benadrukken de rol van de hersenen, van het lichaam.’ Door tijd nemen voor luisteren is er plaats voor de samenhang tussen lichaam en geest, voor een beweging van ‘het lichaam dat je hebt’ naar ‘het lichaam dat je bent’.

Leadership seminar, 17 april 2018

In de Oude Sterrewacht luisteren zo’n tachtig masterstudenten aandachtig naar Christien Brinkgreve en Eric Koenen, beiden actief bezig met onderlinge relaties in het bedrijfsleven. ‘Het gaat niet alleen om wat er bovengronds speelt’, legt Brinkgreve uit, ‘maar ook over wat je van buiten niet direct ziet.’ Dat noemt ze de ‘onderstromen’, die soms destructief kunnen werken.

Vraagarticulatie, 13 april 2018

Op vrijdagmiddag 13 april vond bij de Rijksacademie, aan de Zeestraat 86-90, de bijeenkomst plaats met het thema de vraagarticulatie.

De bijeenkomst is gehouden met het doel meer vaardigheden en kennis te verkrijgen om achter de werkelijke leervraag te komen, om verbinding met de vraagsteller te maken, te ontdekken wat de werkelijke leer- of ontwikkelbehoefte is, of om te verkennen waar de kennis te vinden is van het veronderstelde "probleem".

De Dag van de Financial, 29 september 2017

Niet blindstaren op data

Volgens Christien Brinkgreve, hoogleraar sociale wetenschappen, moeten we ons niet blindstaren op data. Data weerspiegelen niet de werkelijkheid. "Als we niet blijven nadenken over wat we precies meten en wat buiten beschouwing blijft, hoe we data interpreteren en welke gevolgen we eraan verbinden, dan leveren we ons over aan data." Volgens Brinkgreve moet een onderzoeker ook eens aan een lunchtafel aanschuiven. "Daar hoor je het geklaag dat je in een enquête niet hebt gehoord."

Reduceer problemen niet tot data

In een vermakelijk één-tweetje zaagde Bouman Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociale Wetenschappen, door. Zij is auteur van het boek Weten vraagt meer dan meten. “Data wordt in de wetenschap heilig verklaard, maar je kunt lang niet altijd een probleem reduceren tot een getal. Lever je niet gedachteloos over aan data. 10 procent van de doden in het verkeer komt door alcoholgebruik, 90 procent komt dus ergens anders door. Alcohol wordt aangepakt, maar niemand zegt dat we auto’s gaan afschaffen. Wetenschappers zitten te veel in een wereld van testen, scoren en afvinklijsten, terwijl je soms door goed doorvragen bij mensen veel meer komt te weten.”

“Data scheppen een werkelijkheid”

In haar masterclass betoogde Brinkgreve vervolgens nogmaals dat de accountant in business zeker niet overbodig zal worden in de toekomst. “Data lijken soms de nieuwe goden die over ons leven beslissen. Maar wíj beslissen wat we meten en hoe we dat interpreteren. Als je bijvoorbeeld de definitie van armoede verandert, veranderen ook de cijfers. En dus ook het beleid. Dat brengt ons vervolgens op de vraag wíe de definitie vaststelt. En daar komt u om de hoek kijken. Het is niet zo dat data de werkelijkheid weergeeft, maar data schept ook een werkelijkheid. Data spreken dus niet voor zichzelf. Mensen beslissen. En daarachter zit een wereld van waarden, wat wordt belangrijk gevonden. Praat dus met mensen. Luister naar de werkvloer. Daar komen de beste oplossingen vandaan.”

"Wij kijken met veel voldoening terug op ons congres Deep Finance, dat we in 2017 voor 500 accountants in business en andere financials organiseerden. De lezing van Christien Brinkgreve over ‘Weten vraagt meer dan meten - data zijn niet de werkelijkheid’ leverde een diepere laag op, die iets essentieels aan de dag heeft toegevoegd. Ze had de volle aandacht van het publiek. We waarderen de bijzonder prettige samenwerking en de tijd, wijsheid en inspiratie die zij met ons heeft gedeeld." – Lucas Geusebroek, projectleider Dag van De Financial, NBA.

Freudfestival 'Scheurende democratie', 100 jaar psychoanalyse in Nederland

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2017 vond er een groot Freudfestival plaats in de Centrale OBA op de Oosterdokskade 143 in Amsterdam. Stichting Breukvlakken organiseerde in samenwerking met de KNAW een tweedaags festival met vele gerenommeerde wetenschappers, schrijvers, dichters en artiesten naar aanleiding van 100 jaar psychoanalyse in Nederland.

Op het programma stonden Antoine Mooij, Paul Verhaeghe, Christine Brinkgreve, René Foque, René Boomkens, Marc De Kesel, Lieven De Cauter, Arnon Grunberg, Maatschappij Discordia, Anne Vegter en K. Michel.

"Het Freudfestival wil een dialoog op gang brengen tussen psychoanalyse, politieke wetenschappen en cultuurwetenschappen. Taal speelt hierin een verbindende rol. De taal van de kunst aan de ene kant: als expressie van de esthetische ervaring, van beelden en betekenissen. Aan de andere kant de taal van de betekenaren, van representatie, de symbolische ordening van de werkelijkheid. De spanning tussen die twee talen komt uitgebreid aan de orde in de gesprekken van wetenschappers met kunstenaars."

Thema vrijdag 22 september: ‘De symbolische orde van de taal en de lege plek van de macht’

Thema zaterdag 23 september: ‘De breuk in de cultuur en de paradox van het democratisch tekort’