Het belang van het verhaal en de context van de tijd

Christien Brinkgreve is emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen. Naast haar universitaire werk heeft ze altijd geschreven voor een breder publiek. Ze legt verbindingen tussen verschillende vakgebieden en weet complexe problemen toegankelijk te maken.

Ze schrijft over gedrag, gevoel en moraal, en bekijkt deze in de context van de tijd, van de heersende machtsverhoudingen en manieren van denken en spreken, en onderzoekt welke vaak verborgen eisen aan mensen worden gesteld. Ze pleit voor aandacht voor het verhaal van mensen dat in het huidige regime van maat en getal in de verdrukking raakt. Hierdoor verdwijnt uit zicht wat van waarde is: variatie en gelaagdheid, angsten en verlangens, en hoe sociale verhoudingen doorwerken in houdingen en verhoudingen. Door goed te luisteren komt er niet alleen oog voor de last van het bestaan, maar ook voor bronnen van vermogen en geluk.

Christien Brinkgreve schreef talrijke boeken en artikelen in wetenschappelijke en literaire tijdschriften. Ze is gastdocent aan verschillende universiteiten, houdt lezingen en geeft cursussen over de eisen van de tijd, spanningen en symptomen, het belang van het verhaal en de werking van woorden. Ze is lid van de wetenschappelijke begeleidingscie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bestuurslid van de Stichting Breukvlakken. In 2015 vormde ze een netwerk van mensen uit verschillende vakgebieden, Babel, dat vanuit groeiende kritiek op de huidige meetcultuur alternatieven probeert te ontwikkelen. Het boek dat hieruit resulteerde, Weten vraagt meer dan meten, verscheen in januari 2017 en vormt een basis voor lezingen en cursussen. Onlangs verscheen de tweede bundel, Taalkracht. Andere woorden, andere werelden, over hoe woorden onze werkelijkheid maken en breken, en de pogingen taal te ontwikkelen die meer recht doet aan onze ervaringen.

NIEUW: De Ruimte van Herman Hertzberger

In De ruimte van Herman Hertzberger schetst Christien Brinkgreve een portret van Herman Hertzberger. Ze gaat in op zijn visie en werk als architect, zijn achtergrond, de buurt waarin hij opgroeide, de personen die hem gevormd en gevoed hebben.


Bekijk hieronder de boekpresentatie in de grote zaal van Tivoli Vredenburg op 21 augustus j.l.