Moderne tijd en wat dit vraagt van mensen

Christien Brinkgreve is hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast haar universitaire werk heeft ze altijd geschreven voor een breder publiek.

Haar onderwerpen passen in een brede thematiek: tijden
veranderen, verhoudingen veranderen, andere vermogens en talenten worden aangesproken, meer mensen krijgen een stem en dat gaat niet vanzelfsprekend. Minder gezag geeft nieuwe kansen, maar ook verlies van houvast. Dat kan spanningen geven in de verhoudingen op het werk en thuis, en deze werken door in de problemen die mensen met elkaar en zichzelf ondervinden. Dat wekt behoefte aan oude en nieuwe verhalen die houvast en betekenis geven.

Christien Brinkgreve schreef over deze thema's talrijke
boeken en artikelen in wetenschappelijke en literaire
tijdschriften.
Ze houdt lezingen op congressen en symposia over verschuivingen in macht en cultuur, hedendaags ouderschap, nieuwe vormen van gezag en leiderschap, en het belang van zelfkennis. Ze geeft cursussen autobiografisch schrijven en workshops verhalend werken in organisaties.

Ze maakt deel uit van de honours council (adviesraad) van de Honours Academy van de Universiteit Leiden, het bestuur van de stichting psychiatrie en filosofie, en van het Amsterdamse Begijnhof. Ze maakte dertig jaar deel uit van de redactie van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en had tien jaar een column op de achterpagina van het NRC-Handelsblad.


GENOMINEERD
voor de Publicatieprijs van de Stichting Maatschappij en Veiligheid 2013
met Het verlangen naar gezag.
Over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast, Amsterdam: Atlas, 2012. Het verlangen naar gezag
(2e druk)Licht en schaduw
(2e druk)


  De ogen van de ander
(4e druk)Op de Longlist van
Managementboek van
het jaar 2011:

de Winst van Verschil

Genomineerd voor Ooa
Boek van het Jaar 2011Vertel (2e druk)

Boeken

“Geloof al die verhalen toch niet,’ zei mijn moeder als we geschrokken thuiskwamen van school, de katholieke nonnenschool waar we heen moesten omdat het onderwijs daar goed en degelijk zou zijn. Daar hoorden we dat heidenen na hun dood naar de hel zouden gaan. Heidenen waren mensen die niet gedoopt waren. En in die hel, die in al zijn kwellingen met wellust werd beschreven, zouden onze grootouders belanden, ongedoopte mensen, die verder toch niet een uitgesproken zondig leven hadden geleid.”

Vertel
Over de kracht van verhalen

Wat gebeurt mij nu? Wat is er aan de hand, en waarin bevind ik mij? Iedereen heeft zich zoiets wel eens afgevraagd, en vrijwel niemand verdraagt het om zonder antwoorden te leven. We willen betekenis, en vertellen verhalen om greep te krijgen op het toeval, ons leven, de wereld.

In Vertel, haar persoonlijkste boek tot nu toe, neemt Christien Brinkgreve deze bron van inzicht in de ervaringswereld van mensen serieus. Ze luistert, en ze vertelt, ze laat zien hoe verhalen kunnen verbinden, uiteendrijven, en richting kunnen geven in een tijd waarin oude ideologieen niet meer werken en er grote behoefte bestaat aan visies waarin mensen kunnen geloven.

Lees HIER een recensie over Vertel in Literair Nederland